menu
Incasso
advocaat incasso

Rechtsgebied

Incasso

 • Beslaglegging
 • Afdwingen betalingen bij de rechter
 • Starten kort geding
 • Aanvragen faillissement

Veel ondernemingen worden geconfronteerd met onbetaalde facturen.

U herkent het beslist: facturen die niet tijdig betaald worden, veel telefoontjes zonder resultaat, herinnering op herinnering, allerhande uitvluchten. Deze moeilijk inbare vorderingen kunt u met een gerust hart toevertrouwen aan Pimentel Advocatuur, uw incasso advocaat. Praktijkervaring heeft geleerd dat het leggen van beslag of het (dreigen met) aanvragen van een faillissement een accuraat middel kan zijn om een impasse te doorbreken of om uw vorderingen veilig te stellen.

Met een daadkrachtige incasso aanpak gaan uw debiteuren sneller betalen waardoor uw cashflow verbetert en u minder hoeft af te schrijven op uw debiteuren.

EFFECTIE INCASSO MET KLANTBEHOUD

Een incassoprocedure hoeft nog niet het einde te zijn van de commerciële relatie met uw debiteur. Uw klant moet immers ook uw klant blijven! In overleg met u stel ik het incassobeleid op.

EERDER UIT HANDEN, EERDER IN HANDEN!

Veel ondernemingen wachten te lang met het uit handen geven van hun incassovorderingen. Naast de tijd en energie die dat kost, is de kans op succes aanmerkelijk kleiner.

Verhaalsonderzoek

Wie zegt dat uw debiteur écht niet kan betalen? U wilt uw geld. Maar niet tegen iedere prijs. Want u wilt niet met lege handen en hoge kosten achterblijven. Uiteraard wilt u ook geen geld laten liggen, want wie zegt dat uw debiteur écht niet kan betalen? Bij dit soort vragen biedt een verhaalsonderzoek uitkomst. Dit onderzoek geeft namelijk antwoorden op vragen zoals:

 • Moet ik mijn vordering afboeken of laten incasseren?
 • Kan ik beter direct beslag leggen om te voorkomen dat ik achter het net vis?
 • Of biedt een faillissementsaanvraag de beste kans op betaling bij gebrek aan beslagobjecten?

Een verhaalsonderzoek is een onderzoek naar de verhaalspositie en verhaalsmogelijkheden van de onderzochte debiteur. Met een verhaalsonderzoek kan informatie aan het licht komen over mogelijke beslagobjecten, zoals:

 • Onroerende zaken, zoals een woning of bedrijfspand
 • Roerende zaken, zoals een inventaris of auto's
 • Vorderingen van de debiteur op zijn klanten
 • Aandelen in vennootschappen
 • Bankrekeningen

Win Juridisch advies in!

Belangrijk onderdeel van mijn werkzaamheden is ook het geven van juridisch advies. Bijvoorbeeld hoe u met een paar kleine wijzigingen uw contracten of algemene voorwaarden verbetert, waardoor u juridisch sterker staat. Aan de hand van een kosten-batenanalyse bepaalt Pimentel Advocatuur op slagvaardige wijze de passende aanpak voor het incasseren van uw vordering. Pimentel Advocatuur heeft als incasso advocaat op dit gebied gedegen kennis en ervaring.

Casus

Er zijn nog geen casus toegevoegd.

PIMENTEL ADVOCATUUR
‘s Gravenlandseweg 258
3125 BK Schiedam
+31(0)10 24 24 187
info@pimentel-advocatuur.nl
map